MİSYON-VİZYON

MİSYONUMUZ

Ulusal anlamda öğrenciler ve sektörler tarafından tercih edilebilir öncü Meslek Yüksekokullarından biri olmak.

VİZYONUMUZ

Ekip ruhu ile çalışan Akademik ve İdari Personelimiz vasıtasıyla öğrencilerimizin sorunlarını çözücü ilke ile Eğitim Öğretimi en üst düzeye çıkararak değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilecek iş gücü yetiştirmek. Çevre ile iletişim içinde başarımızı sürdürülebilir kılmak.


YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

  • Yükseköğretim Kanununda Meslek Yüksekokulları için tanımlanan eğitim faaliyetlerini yürütmek.
  • Öğretim elemanlarının akademik seviyelerini yükseltmek.
  • Yüksekokulun eğitim ve öğretim teknik alt yapısını geliştirmek.
  • Bulunduğu çevrenin ihtiyaçlarını belirlemek.
  • Çevre sanayisi ile işbirliği içinde olmak.
  • Mevcut programlarla ilgili olarak yakın çevresine kısa süreli eğitim faaliyetleri düzenlemek.
  • Üniversite bünyesinde ve bölge üniversiteleri içinde yer alan benzer programlar arasında müfredat birliği ve koordinasyonu sağlamak.