Eğitim Öğretim İle İlgili İşler

1.Öğretim Programı Değişikliği
       a.Program Kurulu Kararı Üst Yazısı           (Bkz.1.4.a)
       b.Program Kurulu Kararı                            (Bkz.1.4.b)

       f. Ders Telafi Programı (Word Formatı)

2.Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçeleri
4.Mazeret Sınav Formu
5.Not Düzeltme/Maddi Hata İşlemi
6.Sınav Evrakları
       b.Sınav Evrakı(Sınav evraklarının bulunduğu zarfın üstündeki etiket)
       c.Not bildirim formu - Sınav Sonuç Belgesi (Listeye OBS'den de ulaşılabilir)
8.Kurumlar Arası Yatay Geçiş (KAYG) - Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre
10.Staj Rapor Dosyası
11.Ders Görevlendirmesi
12.Cüppe İade Tutanağı
       a.Cüppe İade Tutanağı