Yönetimsel İşler

1. Gölyaka Meslek Yüksekokulu Logo
2.Gölyaka Meslek Yüksekokulu Bölüm ve Program Adları
3. Ders Programı
      
a.Ders Programı Şablonu
     
b.Örnek Ders Programı
4.Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları
       
a.Bölüm/Program Kurulu Kararı Üst Yazısı
       
b.Bölüm/Program Kurulu Kararı
5.Görüş Tutanakları
      
a.Görüş Tutanağı
     
 b.GörüşTutanağı Örneği
 
      c.Görüş Tutanağı Üst Yazısı
6.Mazeret İzinleri Üst Yazısı
7.MYO Kurulu ve MYO Yönetim Kurulu
8.Harcama Yetkilisi Vekaleti  
      a.Harcama Yetkilisi Vekaletinin Personel Daire Başkanlığına Bildirilmesi
       b.Harcama Yetkilisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmesi
       
c.Harcama-Yetkisi Devir Formu
       d.Harcama Yetkilisi Devir Formu Örneği
9.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaleti
       a.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Başkanlığına Bildirilmesi
       b.Gerceklestirme Görevlisi Vekalet_İmza Sirküsü
10.Süt İzni Kullanım Talebi
11.Kayıtta Kullanılan Belgeler
       a.Etik Sözleşmesi
       b.Sabıka Kaydı Beyanı
       c.Lise Diploması Eksik Evrak Dilekçesi
       d.Sağlık Raporu Eksik Evrak Dilekçesi
       e.Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Listesi
       f.Öğrenci Belgesi 
12.Yolluklu ve Yolluksuz Görevlendirmeler
       a.Yolluklu Görevlendirme Talep Yazısı
       b.Yolluksuz Görevlendirme Talep Yazısı
13.Yardımcı Doçent Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları
       a.Öğretim Üyesinin Yeniden Atanmak İçin Yazacağı Talep Dilkeçesi
       b.Özgecmis Örneği
       c.Düzce Üniversitesi Atama Kriterleri - ADAY ETKİNLİK-PUAN LİSTES
       d.Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacağı Üst Yazı 
       e.Jüri Üyeliğine Atama Yazısı
       f.Müdürlüğün Personel Daire Başkanlığına Yazacağı Üst Yazı
       g.Juri Üyeliği Ücreti Talep Dilekçesi (Öğr.Üyesinin ilk atamasında ödenir, yeniden atmalarda ödenmez)
       h.Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Elemanları Görev Süreleri
14.Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları 
       a.Öğretim Görevlisinin Yeniden Atanma İçin Yazacağı Talep Dilekçesi
       b.Faaliyet Raporu
       c.Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacagı Üst Yazı (1 Öğr.Gör ataması için)
       d.Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacagı Üst Yazı (Birden fazla 1 Öğr.Gör ataması için)
       e.Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Elemanları Görev Süreleri
15.Burs Komisyon Tutanağı
16.Düzeltici, Önleyici Faaliyet Formu (DÖF)- İstek ve Şikayetler İçin