Gölyaka Meslek Yüksekokulu Kurulu

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Nejla ÖZMEN

Üye

Öğr.Gör. İsmail GÜL

Üye

Öğr.Gör. Mehmet Ali BAYHAN

Üye

Doç.Dr. Yeliz BAŞ

Üye

Öğr.Gör.Merve DURAK

Üye

Öğr.Gör.Tuba PALA

Üye

Öğr.Gör. Gözde Oğuz BALABAN